Blog
Non te perdas nada

CONSULTA AS NOSAS NOVAS

O Concello de Boborás celebra a primeira xuntanza da mesa de coordinación intersectorial en materia de saúde

Trala aprobación en pleno o pasado 28 de setembro da adhesión á Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde, o concello de Boborás ven de constituír este unha mesa de traballo na que ademais de representantes do concello, participan representantes do centro de saúde, farmacia local, centros de día, residencia de persoas maiores, colexio, punto de atención a infancia, protección civil e servizos sociais, coa finalidade de propor actuacións a realizar en función das problemáticas detectadas.

A incorporación do Concello de Boborás á Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde, xunto ca inclusión na Rede Española de Cidades Saudables, promovida polo Ministerio de Sanidade en colaboración coa FEMP, contribuirá á posta en marcha de actuacións para mellorar a saúde e a prevención de enfermidades entre a súa poboación, ademais de situar ao concello de Boborás nunha rede nacional con gran experiencia en proxectos similares.

Na primeira fase desta estratexia, as actuacións consistirán en compartir información entre os distintos servizos para facilitar a participación en actividades,  ofrecer recomendacións á cidadanía sobre como facer que os seus estilos de vida sexan máis saudables, e elaborar un mapa cos recursos dispoñibles no territorio para promover estes hábitos.

Estas accións focalizaranse na poboación de maior idade, incidindo no problema da soedade, sen descoidar a promoción da alimentación saudable e da xestión emocional entre os nenos e nenas do centro educativo.

Aberto o prazo para selección de persoal para brigada de incendios do Concello de Boborás para 2023

Aberto o prazo para selección de persoal para brigada de incendios do Concello de Boborás para 2023, ábrese o prazo o día 26 de xuño cunha duración de 5 días hábiles.

Para máis información chamar o teléfono 988402008.

 

Descarga aquí o anuncio no bop:20230623_ANUNCIO BOP

Descarga aquí as bases de seleccións:20230405_Acta_ACTA DO PROCESO DE SELECCIÓN

04/07/2023 Actualización:

Descarga aquí a listaxe provisional de Admitidos e excluídos e datas das probas selectivas: 20230704_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0195 [LISTADO PROVISIONAL DE PERSOAL ADMITIDO]

Resolución definitiva: 20230712_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0208 [RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA]-1

O Concello de Boborás recibe unha subvención para planificación enerxética

O Concello de Boborás ven de recibir unha subvención do Instituto Enerxético de Galicia para a elaboración dun  proxecto de planificación enerxético cunha axuda de 3.300 euros, o que supón o 55% do investimento total.

Con esta axuda preténdese  facer un marco para mellorar o gasto enerxético en alumeado público e de edificios municipais, asi como os derivados doutros servizos buscando a eficiencia en todo momento, co aforre de costes sen disminuir a calidade dos suministros e buscando a sostenibilidade medioambiental.

PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE A GROBA, BOBORÁS, PARADELA Y PENELA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BOBORÁS (OURENSE).

PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE A GROBA, BOBORÁS, PARADELA Y PENELA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BOBORÁS (OURENSE).

 

 

La finalidad del contrato, con número de expediente 286/2020, es conseguir una reducción de consumo de energía final y de las emisiones de CO2, mediante la mejora de su eficiencia energética del alumbrado público del Ayuntamiento de Boborás por importe de 100.144 euros.

Dicha subvención está confinanciada con fondos Feder de la Unión Europea.

 

 

 

PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE BRUÉS Y FONDO DE VILA.

PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE BRUÉS Y FONDO DE VILA.

La finalidad del contrato, número de expediente, 351/2020,  es conseguir una reducción de consumo de energía final y de las emisiones de CO2, mediante la mejora de su eficiencia energética del alumbrado público del Ayuntamiento de Boborás por valor de 92.940 euros .

 

Dicha subvención está confinanciada con fondos Feder de la Unión Europea.

 

 

Contratacion de dous peóns de servizos múltiples

O Concello de Boborás abre o prazo para a contratación de dous peóns de servizos múltiples a xornada de 6 horas e por un periodo de 9 meses, a través dunha subvención da Deputación de Ourense. O prazo abre o día seguinte da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

 

Descarga aquí o anuncio do bop:20230322_BOP

 

Descarga aquí as bases: 20230317_Declaración_BASES

 

Descarga aquí o listado provisional de admitidos e excluídos:20230328_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0038 [LISTADO PROVISIONAL]

 

Descarga aquí o listado definitivo de admitidos e as datas das probas:20230331_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0054 [LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS]

Descarga aquí a acta: 20230405_Acta_ACTA DO PROCESO DE SELECCIÓN

 

Descarga aquí o decreto de noemamento:20230405_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0064 [DECRETO DE NOMEAMENTO]

Convenio de colaboración entre o Agader e o Concello de Boborás para o Plan de Dinamización da Aldea Modelo do Penedo

O Agader e o Concello de Boborás asinan un convenio de colaboración para o Plan de Dinamización da Aldea Modelo do Penedo de Xuvencos por un valor de 225.000 euros

O cadro de financiación logo da addenda ao convenio estruturase da seguinte maneira:

Ano 2022: 6000 euros para a redacción do Plan de Dimanización

Ano 2022: 69.000 euros para a redacción do Plan de Dinamización e 150.000 euros para compra de terreos, edificacións, construccións, execución de infraestruturas, servizos e dotacións públicas.

 

 

Convocatoria de axudas para material escolar para o curso 2022/2023

O BOP de Ourense ven de publicar as bases que rixen a convocatoria de axudas para material escolar de Boborás para o curso 2022/2023. Como novidade este ano tamén se fan axudas aos alumnos de bacharelato e FP e todas serán compatibles coas de outras administracións.

 

O prazo de presentación ábrese o día 03 de novembro de 2022 e durará un mes, rematando o 3 de decembro. Será a traballadora social a encargada de tramitar e recoller a documentación.

Contía das axudas.
• Alumnos de infantil: 70 euros por beneficiario

• Alumnos de primaria: 90 euros por beneficiario

• Alumnos de secundaria: 110 euros por beneficiario

• Alumnos de Bacharelato: 130 euros por beneficiario
• Alumnos de FP: 130 euros por beneficiario

 

Para máis información podedes chamar o teléfono 988402008.

 

Descargar aqui as bases da convocatoria:20220914_Declaración_BASES MATERIAL ESCOLAR CASTELAN

Exposición Pública aprobación do Plan de Incendios Municipais de Boborás para vivendas illadas

O Pleno do Concello de Boborás ven de aprobar o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios para as vivendas illadas, o cal se pública aquí para a consulta dos interesado.

 

Calquera dúbida, poden chamar o 988402008 en horario de luns a venres de 8 a 15.00 horas o achegarse personalmente as oficinas municipais no mesmo intervalo.

 

Descarga aquí o Plan (PDF)

O Programa de “Coidados Porta á Porta” da Xunta de Galicia chega a Boborás os días 19, 20, 21 e 22 de setembro

O programa da Xunta de Galicia “𝐂𝐨𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚”, ven ao municipio de Boborás.
Esta unidades de atención estarán ubicadas na parte traseira do colexio publico e ofrecerán servizo gratuíto ás persoas maiores de 55 anos os días 19, 20, 21 e 22 de setembro en horario de 09:00 a 20:00 horas.
Para poder acceder a este servizo hai que pedir cita a través dos seguintes medios:
Chamada teléfonica: 𝟔𝟐𝟐 𝟕𝟒𝟖 𝟐𝟖𝟑
ou enviando un correo electrónico a 𝐜𝐨𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚.𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥@𝐱𝐮𝐧𝐭𝐚.𝐠𝐚𝐥.

Se tes dificultade para pedir a túa cita no concello axudámoste!

Convenio entre o Agader e o Concello de Boborás para a posta en valor das pontes históricas de Ponte Vella, da Cruz, Parada e Porto Pereiras

A Axencia Galega para o Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural asinou un convenio de colaboración co Concello de Boborás para proxecto senlleiro para a posta en valor das pontes históricas de Ponte Vella e da Cruz, e a da de Porto Pereiras e Parada de Cameixa, o orientado á conservación do seu patrimonio e a súa promoción turística por valor de 28.202,56 euros.

Ponte da Cruz, un puente con historia

Aviso de convocatoria para contratación de brigada de incendios

O concello de Boborás abre a convocatoria para a contratación da brigada de incendios composta por un xefe de brigada, un peón conductor e tres conductores, a xornada completa cunha duración de contrato de 3 meses.

O prazo de presentación ábrese ao día seguinte da publicación do Boletín Oficial da Provincia de Ourense, é decir o 2o de xuño, cun prazo de 5 días hábiles.

 

Descarga aquí o anuncio do BOP: anuncio brigadas bop boboras

Descarga aquí as bases: 20220615_Outros_BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN

 

Descarga aquí listas definitiva de admitidos e datas das probas:20220629_Resolución_DECRETO 2022-0156 [LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS]

Descarga aquí a resolución coa proposta dos membros da brigada:resolucion proposta membros da brigada

Subvención do Agader para remodelación e integración da contorna do inmoble de usos sociais na Aldea Modelo do Penedo

A Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) concédelle ao Concello de Boborás unha subvención para a remodelación e integración da contorna do inmoble para usos sociais no núcleo rural da Aldea Modelo do Penedo de Xuvencos.

A proposta está enfocada na remodelación dos materiais de pavimento e no tratamento dos bordes para a rexeneración paisaxística da contorna, atendendo ao carácter e á identidade do núcleo. En base a estas premisas, trabállase con pavimentos pétreos presentes na paisaxe circundante, tales como o granito silvestre, en dous formatos combinables: por unha banda, grandes lousas de 80×40 cm para resolver as franxas que concentran as instalacións e arquetas rexistrables integradas e, por outra, adoquín pequeno (8×8 cm), que se adapta perfectamente ás morfoloxías complexas de borde do núcleo rural.
Nos límites entre o rueiro e as edificacións dispóñense, nos casos onde resulta compatible coa circulación, parterres vexetados con plantas arbustivas e trepadoras, para mellorar a infraestrutura verde e incrementar os servizos ecosistémicos dentro do núcleo. Esta solución detectouse en diversos rueiros do Penedo de Xuvencos, polo que resulta unha característica singular do núcleo rural a potenciar mediante esta intervención.
A actuación contempla o soterramento do cabreado aéreo de electricidade, iluminación e telecomunicacións presentes nos rueiros intervidos, co obxecto de reducir elementos de
impacto e distorsión da paisaxe do núcleo rural. Contémplase a colocación de arquetas rexistrables nos bordes da intervención para garantir que en posteriores fases sexa posible
continuar con estas intervencións de mellora da paisaxe, acadando a totalidade do núcleo.

Cadro de financiación:

Subvención de Agader para remodelación e integración paisaxística da eira do horreos da Aldea Modelo do Penedo

A Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) concédelle ao Concello de Boborás unha subvención para a remodelación e integración paisaxística da eira dos horreos no núcleo rural da Aldea Modelo do Penedo de Xuvencos.

A proposta para a eira dos hórreos pretende aproveitar as condicións xeomorfolóxicas do lugar para establecer un espazo de miradoiro que recupere as vistas panorámicas da contorna, xerando unha zona agradable de estancia con suficiente flexibilidade para acoller os diversos usos comunitarios. Préstase especial atención ao tratamento dos elementos patrimoniais, tanto dende o punto de vista da restauración das arquitecturas populares como no tratamento de borde entre as zonas pavimentadas e as preexistencias, tales como os afloramentos rochosos singulares existentes.

Así, para o rueiro proponse un pavimento de adoquín de granito silvestre moreno que permita adaptarse ben aos bordes irregulares, combinado cunha franxa central de lousas rectangulares (80×40 cm) do mesmo material. Baixo esta disponse unha zanxa de instalacións con diversas arquetas rexistrables integradas e as canalizacións necesarias que permitan soterrar o cabreado aéreo, mellorando a calidade da vista panorámica dende a eira.

Cos bordes entre a eira e os rueiros colindantes dispóñense igualmente franxas do mesmo pavimento, rexuntado con area para fomentar a aparición de herba entre as pezas, o que mellora a integración paisaxística e o diálogo co espazo de eira, no que se mantén o firme natural existente. Sobre este, nalgunhas zonas, e a petición dos veciños, disponse un empedrado de lousas de granito silvestre moreno asentadas e rexuntadas con area, característico neste tipo de espazos para realizar a tradicional malla. Este espazo empedrado conecta a zona da fonte coa zona de estancia e a lareira, e insinúa o acceso aos hórreos. Os límites do pavimento son difusos para favorecer a súa integración no espazo da eira.

 

Cuadro de financiación:

CONVOCATORIA DE CONTRATACION TEMPORAL PARA PEÓNS FORESTAIS A TRAVÉS DO PROGRAMA APROL

Aberta convocatoria para contratación temporal para peóns forestais a través do programa de fomento de emprego da Xunta de Galicia, aprol rural.

Trátase dunha contratación dunha duración de 9 meses e a xornada completa.

 

A selección realizárase a través dunha oferta emprego o INEM e o proceso de selección será o día 12 de maio de 2022, ás 11.oo h, na Casa do Concello de Boborás

 

Descarga aquí as bases:20220502_Outros_BASES PROCESO DE CONTRATACIÓN

 

Descarga aquí a acta do tribunal: 20220513_Acta_ACTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN