Blog
Non te perdas nada

CONSULTA AS NOSAS NOVAS

Aberto o prazo para selección de persoal para brigada de incendios do Concello de Boborás para 2023

Aberto o prazo para selección de persoal para brigada de incendios do Concello de Boborás para 2023, ábrese o prazo o día 26 de xuño cunha duración de 5 días hábiles.

Para máis información chamar o teléfono 988402008.

 

Descarga aquí o anuncio no bop:20230623_ANUNCIO BOP

Descarga aquí as bases de seleccións:20230405_Acta_ACTA DO PROCESO DE SELECCIÓN

04/07/2023 Actualización:

Descarga aquí a listaxe provisional de Admitidos e excluídos e datas das probas selectivas: 20230704_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0195 [LISTADO PROVISIONAL DE PERSOAL ADMITIDO]

Resolución definitiva: 20230712_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0208 [RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA]-1

Contratacion de dous peóns de servizos múltiples

O Concello de Boborás abre o prazo para a contratación de dous peóns de servizos múltiples a xornada de 6 horas e por un periodo de 9 meses, a través dunha subvención da Deputación de Ourense. O prazo abre o día seguinte da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

 

Descarga aquí o anuncio do bop:20230322_BOP

 

Descarga aquí as bases: 20230317_Declaración_BASES

 

Descarga aquí o listado provisional de admitidos e excluídos:20230328_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0038 [LISTADO PROVISIONAL]

 

Descarga aquí o listado definitivo de admitidos e as datas das probas:20230331_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0054 [LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS]

Descarga aquí a acta: 20230405_Acta_ACTA DO PROCESO DE SELECCIÓN

 

Descarga aquí o decreto de noemamento:20230405_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0064 [DECRETO DE NOMEAMENTO]

Convenio de colaboración entre o Agader e o Concello de Boborás para o Plan de Dinamización da Aldea Modelo do Penedo

O Agader e o Concello de Boborás asinan un convenio de colaboración para o Plan de Dinamización da Aldea Modelo do Penedo de Xuvencos por un valor de 225.000 euros

O cadro de financiación logo da addenda ao convenio estruturase da seguinte maneira:

Ano 2022: 6000 euros para a redacción do Plan de Dimanización

Ano 2022: 69.000 euros para a redacción do Plan de Dinamización e 150.000 euros para compra de terreos, edificacións, construccións, execución de infraestruturas, servizos e dotacións públicas.

 

 

Convocatoria de axudas para material escolar para o curso 2022/2023

O BOP de Ourense ven de publicar as bases que rixen a convocatoria de axudas para material escolar de Boborás para o curso 2022/2023. Como novidade este ano tamén se fan axudas aos alumnos de bacharelato e FP e todas serán compatibles coas de outras administracións.

 

O prazo de presentación ábrese o día 03 de novembro de 2022 e durará un mes, rematando o 3 de decembro. Será a traballadora social a encargada de tramitar e recoller a documentación.

Contía das axudas.
• Alumnos de infantil: 70 euros por beneficiario

• Alumnos de primaria: 90 euros por beneficiario

• Alumnos de secundaria: 110 euros por beneficiario

• Alumnos de Bacharelato: 130 euros por beneficiario
• Alumnos de FP: 130 euros por beneficiario

 

Para máis información podedes chamar o teléfono 988402008.

 

Descargar aqui as bases da convocatoria:20220914_Declaración_BASES MATERIAL ESCOLAR CASTELAN

Exposición Pública aprobación do Plan de Incendios Municipais de Boborás para vivendas illadas

O Pleno do Concello de Boborás ven de aprobar o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios para as vivendas illadas, o cal se pública aquí para a consulta dos interesado.

 

Calquera dúbida, poden chamar o 988402008 en horario de luns a venres de 8 a 15.00 horas o achegarse personalmente as oficinas municipais no mesmo intervalo.

 

Descarga aquí o Plan (PDF)

O Programa de “Coidados Porta á Porta” da Xunta de Galicia chega a Boborás os días 19, 20, 21 e 22 de setembro

O programa da Xunta de Galicia “𝐂𝐨𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚”, ven ao municipio de Boborás.
Esta unidades de atención estarán ubicadas na parte traseira do colexio publico e ofrecerán servizo gratuíto ás persoas maiores de 55 anos os días 19, 20, 21 e 22 de setembro en horario de 09:00 a 20:00 horas.
Para poder acceder a este servizo hai que pedir cita a través dos seguintes medios:
Chamada teléfonica: 𝟔𝟐𝟐 𝟕𝟒𝟖 𝟐𝟖𝟑
ou enviando un correo electrónico a 𝐜𝐨𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚.𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥@𝐱𝐮𝐧𝐭𝐚.𝐠𝐚𝐥.

Se tes dificultade para pedir a túa cita no concello axudámoste!

Convenio entre o Agader e o Concello de Boborás para a posta en valor das pontes históricas de Ponte Vella, da Cruz, Parada e Porto Pereiras

A Axencia Galega para o Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural asinou un convenio de colaboración co Concello de Boborás para proxecto senlleiro para a posta en valor das pontes históricas de Ponte Vella e da Cruz, e a da de Porto Pereiras e Parada de Cameixa, o orientado á conservación do seu patrimonio e a súa promoción turística por valor de 28.202,56 euros.

Ponte da Cruz, un puente con historia

Aviso de convocatoria para contratación de brigada de incendios

O concello de Boborás abre a convocatoria para a contratación da brigada de incendios composta por un xefe de brigada, un peón conductor e tres conductores, a xornada completa cunha duración de contrato de 3 meses.

O prazo de presentación ábrese ao día seguinte da publicación do Boletín Oficial da Provincia de Ourense, é decir o 2o de xuño, cun prazo de 5 días hábiles.

 

Descarga aquí o anuncio do BOP: anuncio brigadas bop boboras

Descarga aquí as bases: 20220615_Outros_BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN

 

Descarga aquí listas definitiva de admitidos e datas das probas:20220629_Resolución_DECRETO 2022-0156 [LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS]

Descarga aquí a resolución coa proposta dos membros da brigada:resolucion proposta membros da brigada

Subvención do Agader para remodelación e integración da contorna do inmoble de usos sociais na Aldea Modelo do Penedo

A Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) concédelle ao Concello de Boborás unha subvención para a remodelación e integración da contorna do inmoble para usos sociais no núcleo rural da Aldea Modelo do Penedo de Xuvencos.

A proposta está enfocada na remodelación dos materiais de pavimento e no tratamento dos bordes para a rexeneración paisaxística da contorna, atendendo ao carácter e á identidade do núcleo. En base a estas premisas, trabállase con pavimentos pétreos presentes na paisaxe circundante, tales como o granito silvestre, en dous formatos combinables: por unha banda, grandes lousas de 80×40 cm para resolver as franxas que concentran as instalacións e arquetas rexistrables integradas e, por outra, adoquín pequeno (8×8 cm), que se adapta perfectamente ás morfoloxías complexas de borde do núcleo rural.
Nos límites entre o rueiro e as edificacións dispóñense, nos casos onde resulta compatible coa circulación, parterres vexetados con plantas arbustivas e trepadoras, para mellorar a infraestrutura verde e incrementar os servizos ecosistémicos dentro do núcleo. Esta solución detectouse en diversos rueiros do Penedo de Xuvencos, polo que resulta unha característica singular do núcleo rural a potenciar mediante esta intervención.
A actuación contempla o soterramento do cabreado aéreo de electricidade, iluminación e telecomunicacións presentes nos rueiros intervidos, co obxecto de reducir elementos de
impacto e distorsión da paisaxe do núcleo rural. Contémplase a colocación de arquetas rexistrables nos bordes da intervención para garantir que en posteriores fases sexa posible
continuar con estas intervencións de mellora da paisaxe, acadando a totalidade do núcleo.

Cadro de financiación:

Subvención de Agader para remodelación e integración paisaxística da eira do horreos da Aldea Modelo do Penedo

A Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) concédelle ao Concello de Boborás unha subvención para a remodelación e integración paisaxística da eira dos horreos no núcleo rural da Aldea Modelo do Penedo de Xuvencos.

A proposta para a eira dos hórreos pretende aproveitar as condicións xeomorfolóxicas do lugar para establecer un espazo de miradoiro que recupere as vistas panorámicas da contorna, xerando unha zona agradable de estancia con suficiente flexibilidade para acoller os diversos usos comunitarios. Préstase especial atención ao tratamento dos elementos patrimoniais, tanto dende o punto de vista da restauración das arquitecturas populares como no tratamento de borde entre as zonas pavimentadas e as preexistencias, tales como os afloramentos rochosos singulares existentes.

Así, para o rueiro proponse un pavimento de adoquín de granito silvestre moreno que permita adaptarse ben aos bordes irregulares, combinado cunha franxa central de lousas rectangulares (80×40 cm) do mesmo material. Baixo esta disponse unha zanxa de instalacións con diversas arquetas rexistrables integradas e as canalizacións necesarias que permitan soterrar o cabreado aéreo, mellorando a calidade da vista panorámica dende a eira.

Cos bordes entre a eira e os rueiros colindantes dispóñense igualmente franxas do mesmo pavimento, rexuntado con area para fomentar a aparición de herba entre as pezas, o que mellora a integración paisaxística e o diálogo co espazo de eira, no que se mantén o firme natural existente. Sobre este, nalgunhas zonas, e a petición dos veciños, disponse un empedrado de lousas de granito silvestre moreno asentadas e rexuntadas con area, característico neste tipo de espazos para realizar a tradicional malla. Este espazo empedrado conecta a zona da fonte coa zona de estancia e a lareira, e insinúa o acceso aos hórreos. Os límites do pavimento son difusos para favorecer a súa integración no espazo da eira.

 

Cuadro de financiación:

CONVOCATORIA DE CONTRATACION TEMPORAL PARA PEÓNS FORESTAIS A TRAVÉS DO PROGRAMA APROL

Aberta convocatoria para contratación temporal para peóns forestais a través do programa de fomento de emprego da Xunta de Galicia, aprol rural.

Trátase dunha contratación dunha duración de 9 meses e a xornada completa.

 

A selección realizárase a través dunha oferta emprego o INEM e o proceso de selección será o día 12 de maio de 2022, ás 11.oo h, na Casa do Concello de Boborás

 

Descarga aquí as bases:20220502_Outros_BASES PROCESO DE CONTRATACIÓN

 

Descarga aquí a acta do tribunal: 20220513_Acta_ACTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN

Bases contratación temporal de 4 peóns para o Concello de Boborás

O BOP de Ourense de data 14/03/2022 ven de  publicar o anuncio da convocatoria para a contratación temporal de 4 peóns durante  6 meses.

Prazo de presentación a partir do 15/03/2022 durante 5 días naturais.

 

Descarga as bases: 20220315_Declaración_BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 4 PEONS DE SERVIZOS MÚLTIPLES A TRAVÉS DO PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Descarga aquí o anuncio do bop: 20220314_BOP

Listado definitivo de admitidos e horario de probas: Resolución de alcaldía de listado de admitidos definitiva e probas

Acta asinada: 20220325_ACTA ASINADA

Decreto de nomeamento: 20220325_Resolución_DECRETO 2022-0070 [DECRETO DE NOMEAMENTO]

 

Xornada de Portas Abertas para coñecer as CASAS DO MAIOR do noso municipio de Boborás.

Xornada de Portas Abertas para coñecer as CASAS DO MAIOR do noso municipio de Boborás.

Será o sábado 19 de febreiro. Das 10 as 14 horas poderase coñecer a Casa Maior “O muiño” situada en Feás. Das 16.00 as 20.00 horas, será o turno de “A Garatuxa” de Cameixa.

Lembramos que son Servizos gratuitos a modo de centro de día para ata 5 persoas por centro.

Deixamos abaixo a info correspondente a solicitude de praza. Os trámites fanse nos Servizos Sociais do Concello de Boborás.

+ info: 988402008

As potenciais persoas beneficiarias do servizo Casas do maior son as persoas que teñan recoñecida unha situación de dependencia en graos I e II, ou que, tendo presentada a solicitude de recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema, non se lle recoñecese grao por non acadar a puntuación suficiente, e que residan nos concellos onde se pon en marcha unha destas casas do maior.

 

Requisitos:
1. Ter recoñecida unha situación de dependencia en grao I ou II.
2. Ser maior de 60 anos de idade.
3. Cumprir un dos seguintes requisitos:
a. Non recibir ningún outro recurso do SAAD
b. Estar recibindo o Servizo de Axuda no Fogar
c. Estar recibindo a Libranza para coidados no contorno familiar
4. Estar en fase de elaboración ou revisión do seu PIA e solicitar este servizo. O órgano de valoración da dependencia determinará se é a modalidade de intervención máis adecuada, e en caso de que a proposta difira da solicitude, deberá motivalo adecuadamente.

 

Compatibilidades:
1. Co Servizo de axuda no fogar (SAF)
Grao de dependencia SAF Casa do maior
Grao I Ata 10 horas/mes Ata 80 horas/mes
Grao II Ata 23 horas/mes Ata 80 horas/mes
2. Coa libranza para o coidado no entorno familiar
Grao de dependencia LCEF Casa do maior
Grao I e II Ata 80 horas/mes Ata 80 horas/mes

Boborás conta cun punto limpo móbil para fomentar a reciclaxe entre a veciñanza

O camión do punto limpo irá rotando por todas as parroquias, onde se poderá reciclar todo tipo de residuos, unha iniciativa que conta coa colaboración económica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, subvencionada o 100% cun coste total de 69.127,30 euros.

Hoxe, coa presencia da Alcaldesa, Patricia Torres, en Boborás no entorno do colexio público, presentouse o camión e explicáronse os detalles do seu funcionamento. O servizo do punto limpo chega así a tódalas parroquias do Concello de Boborás. Un modo de reciclar diferentes residuos que se pon ao carón da veciñanza para xerar maior impacto e facilitar a correcta xestión dos residuos domésticos.

Este camión ten un funcionamento bastante sinxelo. Deixase unha plataforma no lugar desexado, a cal está dividida nas diferentes fraccións que se poden reciclar, como por exemplo os pequenos electrodomésticos, pilas, papel, vidro, roupa, calzado, entre outros residuos. Con esta iniciativa o concello pretende sensibilizar á veciñanza na necesidade de reciclar para protexer o medio ambiente e loitar contra o cambio climático.

Polo que queremos animar a todos os veciños e veciñas de Boborás a separar correctamente os residuos e usar este novo servizo posto en marcha polos concellos para facilitar esta boa acción. O único requisito para participar e ter gañas de reciclar  e de defender a nosa natureza.

Durante o día de hoxe e mañá persoas promotoras percorreran o concello para explicar o detalle do funcionamento deste punto limpo móbil, falando directamente coa veciñanza e cos comercios. Entregaran folletos e carteis.

No ano 2022, esta previsto facer unha actividade nos centros educativos, para que a través dos nenos e nenas a concienciación chegue a tódolos fogares.

A iniciativa, de financiación europea, conta co apoio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

 

Podes descargar aquí o díptico informativo: DIPTICO-boboras-web-1

Concerto de CALDO polo 25N na Saleta

Para conmemorar o 25N – Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a muller-

O Concello de Boborás abordará esta data dende o folk galego, coa actuación do grupo CALDO.
A actuación terá lugar na Saleta e comezará as 18:30h.

 

Durante o concerto expórase un vídeo con mensaxes.

 

En caso de choiva levarasa a cabo no pavillón.