O Agader e o Concello de Boborás asinan un convenio de colaboración para o Plan de Dinamización da Aldea Modelo do Penedo de Xuvencos por un valor de 225.000 euros

O cadro de financiación logo da addenda ao convenio estruturase da seguinte maneira:

Ano 2022: 6000 euros para a redacción do Plan de Dimanización

Ano 2022: 69.000 euros para a redacción do Plan de Dinamización e 150.000 euros para compra de terreos, edificacións, construccións, execución de infraestruturas, servizos e dotacións públicas.