O Concello de Boborás ven de ser recepctor dunha axuda para o programade Promoción da Igualdade e Prevención da Violencia de Xénero da Secretaria Xeral de Igualdade, que se enmarcan nas actividades do proxecto de “Mulleres Empoderadas”

Estás actividades están financiadas con Fondo Social Europeo nun 60% dentro do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 no obxectivo político 4.

Obxectivos:

– Facilitar ferramentas para que as mulleres do concello gañen poder, autonomía e coñecementos además de reforzar a súa autoestima, as súas potencialidades a nivel persoal  e social, a seguridade física e a fortaleza psicolóxica, de forma que poidan enfrontarse con maior solvencia aos estereotipos de xénero e as limitacións que pon a cultura patriacal na que vivimos.

– As mulleres participantes sairán  das casas, recuperarán o contacto co seu entorno, cun lugar no que compartir, disfrutar e gañar poder de EMPODERARSE.

– Creación de redes de apoio mutuo entre mulleres de distintas idades.

 

 

É así, que celebraremso estes diferentes obradoiros nestos meses. Podedes anotarvos ou solicitar máis información nas oficinas municipais ou no teléfono 988402008.