Category: concello
Contratacion de tres peóns de servizos múltiples

O Concello de Boborás abre o prazo para a contratación de tres peóns de servizos múltiples a xornada de 6 horas e por un periodo de 12 meses, a través do Plan de Coperación da Deputación de Ourense.

O prazo abre o día seguinte da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, que neste caso será o dia 1 de abril de 2024, xa que o xoves e o venres santo non son hábiles.

 

Descarga aquí o anuncio do bop:20240327_BOP DE 27032024

Descarga aquí as bases: 20240227_Declaración_BASES

Descarga lista de admitidos/as e datas das probas: 20240409_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2024 2024-0110 [LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS]

 

 

 

Os Reis Magos veñen a Boborás

Este venres 5 de xaneiro, os Reis Magos visitarán todas as parroquias do Concello de Boborás, coas paradas que ahí se indican, pero durante o percorrido pasarán por todos os pobos como o ano pasado recollendo as vosas peticións e dándovos caramelos. 👑🤴🍭🍬
Ningún pobo quedará sen ser visitado!
Será grazas á colaboración da Agrupación Protección Civil de Boborás!

 

 

O 24 DE XANEIRO CELEBRASE O XXIII CROSS DE BOBORÁS

O 24 de xaneiro terá lugar en Boborás, a XXIII edición do Cross. Trátase dunha proba consolidada dentro deste ámbito deportivo. O percorrido será de 7.400 metros, 4.500 metros e 700 metros, respectivamente segundo as categorias.  Todos os participantes recibirán un obsequio conmemorativo.

O remate da proba ademais da entrega de premios haberá avituallamento e chocolate quente con queique.

Inscricións:https://ccnorte.com/evento/detalle/id/2689/xxii-cross-popular-do-concello-de-boboras-ourense

 

DESCARGA O REGULAMENTO AQUÍ: Regulamento cross 2024

Convocatoria de axudas para material escolar 2023/2023

O BOP de Ourense ven de publicar as bases que rixen a convocatoria de axudas para material escolar de Boborás para o curso 2023/2024.

 

O prazo de presentación ábrese o día 15 de decembro de 2023 e estará aberto ata o 21 de decembro, incluído dito día. Será a traballadora social a encargada de tramitar e recoller a documentación.

Estas axudas serán compatibles coas de outras administracións.

  • Contía das axudas.
    • Alumnos de infantil: 70 euros por beneficiario

    • Alumnos de primaria: 90 euros por beneficiario

    • Alumnos de secundaria: 110 euros por alumno 
  • Alumnos de FP: 130 euros por beneficiario
  • Alumnos de bacharelato: 130 euros por beneficiario

 

Para máis información podedes chamar o teléfono 988402008.

 

Descargar aqui as bases da convocatoria:

20231117_Outros_BASES REGULADORAS

 

Descarga aqui o anuncio do Bop:

 

O Concello de Boborás celebra a primeira xuntanza da mesa de coordinación intersectorial en materia de saúde

Trala aprobación en pleno o pasado 28 de setembro da adhesión á Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde, o concello de Boborás ven de constituír este unha mesa de traballo na que ademais de representantes do concello, participan representantes do centro de saúde, farmacia local, centros de día, residencia de persoas maiores, colexio, punto de atención a infancia, protección civil e servizos sociais, coa finalidade de propor actuacións a realizar en función das problemáticas detectadas.

A incorporación do Concello de Boborás á Estratexia de Promoción da Saúde e Prevención no Sistema Nacional de Saúde, xunto ca inclusión na Rede Española de Cidades Saudables, promovida polo Ministerio de Sanidade en colaboración coa FEMP, contribuirá á posta en marcha de actuacións para mellorar a saúde e a prevención de enfermidades entre a súa poboación, ademais de situar ao concello de Boborás nunha rede nacional con gran experiencia en proxectos similares.

Na primeira fase desta estratexia, as actuacións consistirán en compartir información entre os distintos servizos para facilitar a participación en actividades,  ofrecer recomendacións á cidadanía sobre como facer que os seus estilos de vida sexan máis saudables, e elaborar un mapa cos recursos dispoñibles no territorio para promover estes hábitos.

Estas accións focalizaranse na poboación de maior idade, incidindo no problema da soedade, sen descoidar a promoción da alimentación saudable e da xestión emocional entre os nenos e nenas do centro educativo.

Progama de Promoción da Igualdade e Prevención da Violencia de Xénero “Mulleres Empoderadas de Boborás”

O Concello de Boborás ven de ser recepctor dunha axuda para o programade Promoción da Igualdade e Prevención da Violencia de Xénero da Secretaria Xeral de Igualdade, que se enmarcan nas actividades do proxecto de “Mulleres Empoderadas”

Estás actividades están financiadas con Fondo Social Europeo nun 60% dentro do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 no obxectivo político 4.

Obxectivos:

– Facilitar ferramentas para que as mulleres do concello gañen poder, autonomía e coñecementos además de reforzar a súa autoestima, as súas potencialidades a nivel persoal  e social, a seguridade física e a fortaleza psicolóxica, de forma que poidan enfrontarse con maior solvencia aos estereotipos de xénero e as limitacións que pon a cultura patriacal na que vivimos.

– As mulleres participantes sairán  das casas, recuperarán o contacto co seu entorno, cun lugar no que compartir, disfrutar e gañar poder de EMPODERARSE.

– Creación de redes de apoio mutuo entre mulleres de distintas idades.

 

 

É así, que celebraremso estes diferentes obradoiros nestos meses. Podedes anotarvos ou solicitar máis información nas oficinas municipais ou no teléfono 988402008.

 

 

Aberto o prazo para selección de persoal para brigada de incendios do Concello de Boborás para 2023

Aberto o prazo para selección de persoal para brigada de incendios do Concello de Boborás para 2023, ábrese o prazo o día 26 de xuño cunha duración de 5 días hábiles.

Para máis información chamar o teléfono 988402008.

 

Descarga aquí o anuncio no bop:20230623_ANUNCIO BOP

Descarga aquí as bases de seleccións:20230405_Acta_ACTA DO PROCESO DE SELECCIÓN

04/07/2023 Actualización:

Descarga aquí a listaxe provisional de Admitidos e excluídos e datas das probas selectivas: 20230704_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0195 [LISTADO PROVISIONAL DE PERSOAL ADMITIDO]

Resolución definitiva: 20230712_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0208 [RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA]-1

O Concello de Boborás recibe unha subvención para planificación enerxética

O Concello de Boborás ven de recibir unha subvención do Instituto Enerxético de Galicia para a elaboración dun  proxecto de planificación enerxético cunha axuda de 3.300 euros, o que supón o 55% do investimento total.

Con esta axuda preténdese  facer un marco para mellorar o gasto enerxético en alumeado público e de edificios municipais, asi como os derivados doutros servizos buscando a eficiencia en todo momento, co aforre de costes sen disminuir a calidade dos suministros e buscando a sostenibilidade medioambiental.

Subvención de mellora da eficiencia enerxética e integración paisaxística na Aldea Modelo do Penedo

O Concello de Boborás ven de ser beneficiario dunha axuda para a mellora da eficiencia enerxética e integración paisaxística na Aldea Modelo do Penedo dentro da orde de axudas da Consellería do Medio Rural, de proxectos de creación, mellora e ampliación dos servizos básicos locais, que ascendeu a un total de 146.431,83 euros dun total de 183.039,79 euros, e contando coa financiación da Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader).

 

Asi o reparto foi o seguinte:

 

As actuacións consistiron na renovación de todo alumeado público a led, e colocación de elementos de ornamentais novos, así como a pavimentación de rúas en pedra e adoquín, coa canalización das redes de RBT, Teléfono e luz para o seu posterior soterramento.

PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE A GROBA, BOBORÁS, PARADELA Y PENELA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BOBORÁS (OURENSE).

PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE A GROBA, BOBORÁS, PARADELA Y PENELA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BOBORÁS (OURENSE).

El ayuntamiento de Boborás ha recibido una subvención del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) para la reforma de cuadros y puntos de luz en los alumbrados de A Groba, Boborás, Paradela y A Penela, para lo que hizo contratación pública.

La finalidad del contrato, con número de expediente 286/2020, es conseguir una reducción de consumo de energía final y de las emisiones de CO2, mediante la mejora de su eficiencia energética del alumbrado público del Ayuntamiento de Boborás por importe de 100.144 euros.

Dicha subvención está confinanciada con fondos Feder de la Unión Europea.

 

 

 

PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE BRUÉS Y FONDO DE VILA.

PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS DE BRUÉS Y FONDO DE VILA.

 

El ayuntamiento de Boborás ha recibido una subvención del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) para la reforma de cuadros y puntos de luz en los alumbrados de Brués y Fondo de Vila, para lo que hizo contratación pública.

La finalidad del contrato, número de expediente, 351/2020,  es conseguir una reducción de consumo de energía final y de las emisiones de CO2, mediante la mejora de su eficiencia energética del alumbrado público del Ayuntamiento de Boborás por valor de 92.940 euros .

 

Dicha subvención está confinanciada con fondos Feder de la Unión Europea.

 

 

Contratacion de dous peóns de servizos múltiples

O Concello de Boborás abre o prazo para a contratación de dous peóns de servizos múltiples a xornada de 6 horas e por un periodo de 9 meses, a través dunha subvención da Deputación de Ourense. O prazo abre o día seguinte da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

 

Descarga aquí o anuncio do bop:20230322_BOP

 

Descarga aquí as bases: 20230317_Declaración_BASES

 

Descarga aquí o listado provisional de admitidos e excluídos:20230328_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0038 [LISTADO PROVISIONAL]

 

Descarga aquí o listado definitivo de admitidos e as datas das probas:20230331_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0054 [LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS]

Descarga aquí a acta: 20230405_Acta_ACTA DO PROCESO DE SELECCIÓN

 

Descarga aquí o decreto de noemamento:20230405_Resolución_DECRETOS DE ALCALDIA 2023 2023-0064 [DECRETO DE NOMEAMENTO]

Convenio de colaboración entre o Agader e o Concello de Boborás para o Plan de Dinamización da Aldea Modelo do Penedo

O Agader e o Concello de Boborás asinan un convenio de colaboración para o Plan de Dinamización da Aldea Modelo do Penedo de Xuvencos por un valor de 225.000 euros

O cadro de financiación logo da addenda ao convenio estruturase da seguinte maneira:

Ano 2022: 6000 euros para a redacción do Plan de Dimanización

Ano 2022: 69.000 euros para a redacción do Plan de Dinamización e 150.000 euros para compra de terreos, edificacións, construccións, execución de infraestruturas, servizos e dotacións públicas.

 

 

Convocatoria de axudas para material escolar para o curso 2022/2023

O BOP de Ourense ven de publicar as bases que rixen a convocatoria de axudas para material escolar de Boborás para o curso 2022/2023. Como novidade este ano tamén se fan axudas aos alumnos de bacharelato e FP e todas serán compatibles coas de outras administracións.

 

O prazo de presentación ábrese o día 03 de novembro de 2022 e durará un mes, rematando o 3 de decembro. Será a traballadora social a encargada de tramitar e recoller a documentación.

Contía das axudas.
• Alumnos de infantil: 70 euros por beneficiario

• Alumnos de primaria: 90 euros por beneficiario

• Alumnos de secundaria: 110 euros por beneficiario

• Alumnos de Bacharelato: 130 euros por beneficiario
• Alumnos de FP: 130 euros por beneficiario

 

Para máis información podedes chamar o teléfono 988402008.

 

Descargar aqui as bases da convocatoria:20220914_Declaración_BASES MATERIAL ESCOLAR CASTELAN