O BOP de Ourense ven de publicar as bases que rixen a convocatoria de axudas para material escolar de Boborás para o curso 2023/2024.

 

O prazo de presentación ábrese o día 15 de decembro de 2023 e estará aberto ata o 21 de decembro, incluído dito día. Será a traballadora social a encargada de tramitar e recoller a documentación.

Estas axudas serán compatibles coas de outras administracións.

  • Contía das axudas.
    • Alumnos de infantil: 70 euros por beneficiario

    • Alumnos de primaria: 90 euros por beneficiario

    • Alumnos de secundaria: 110 euros por alumno 
  • Alumnos de FP: 130 euros por beneficiario
  • Alumnos de bacharelato: 130 euros por beneficiario

 

Para máis información podedes chamar o teléfono 988402008.

 

Descargar aqui as bases da convocatoria:

20231117_Outros_BASES REGULADORAS

 

Descarga aqui o anuncio do Bop: