A Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) concédelle ao Concello de Boborás unha subvención para a remodelación e integración paisaxística da eira dos horreos no núcleo rural da Aldea Modelo do Penedo de Xuvencos.

A proposta para a eira dos hórreos pretende aproveitar as condicións xeomorfolóxicas do lugar para establecer un espazo de miradoiro que recupere as vistas panorámicas da contorna, xerando unha zona agradable de estancia con suficiente flexibilidade para acoller os diversos usos comunitarios. Préstase especial atención ao tratamento dos elementos patrimoniais, tanto dende o punto de vista da restauración das arquitecturas populares como no tratamento de borde entre as zonas pavimentadas e as preexistencias, tales como os afloramentos rochosos singulares existentes.

Así, para o rueiro proponse un pavimento de adoquín de granito silvestre moreno que permita adaptarse ben aos bordes irregulares, combinado cunha franxa central de lousas rectangulares (80×40 cm) do mesmo material. Baixo esta disponse unha zanxa de instalacións con diversas arquetas rexistrables integradas e as canalizacións necesarias que permitan soterrar o cabreado aéreo, mellorando a calidade da vista panorámica dende a eira.

Cos bordes entre a eira e os rueiros colindantes dispóñense igualmente franxas do mesmo pavimento, rexuntado con area para fomentar a aparición de herba entre as pezas, o que mellora a integración paisaxística e o diálogo co espazo de eira, no que se mantén o firme natural existente. Sobre este, nalgunhas zonas, e a petición dos veciños, disponse un empedrado de lousas de granito silvestre moreno asentadas e rexuntadas con area, característico neste tipo de espazos para realizar a tradicional malla. Este espazo empedrado conecta a zona da fonte coa zona de estancia e a lareira, e insinúa o acceso aos hórreos. Os límites do pavimento son difusos para favorecer a súa integración no espazo da eira.

 

Cuadro de financiación: