Unha vez publicada a lista provisional de admitidos do procedemento anterior de contratación para a brigada de incendios e visto que só había un candidato que se postulase para ser xefe de brigada, e sendos precisos dous, o Concello de Boborás volve convocar a praza.

Publicación 20190710_BOP

20190708_Resolución_BASES DE SELECCION – XEFE DE BRIGADA

20190715_Resolución_DECRETO 2019-0431 [LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS XEFE DE BRIGADA]