O Concello de Boborás convoca un proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 1 xefe de brigada, 1 peón condutor e 3 peóns ao abeiro do convenio de colaboración subscrito entre a consellería do medio rural e o Concello de Boborás para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa (cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola e desenvolvemento rural (feader) no marco do PDF de Galicia 2014-2020).