O Concello de Boborás neste ano 2018 fai unha inversión de 230.000 euros en melloras en estradas.
As estradas afectadas:
Plan Marco 2017/2018: 65.000 euros
– Acceso N541 a Rodás- As Quintás (Xuvencos)
– Acceso a Paredes (Albarellos)
– O Curro (Feás)
– Acceso N541 á Fenteira
 
Plan Marco 2018/2019: 65.000 euros
– Camiño agrícola en Brués dende Santa Isabel.
– Estrada dende Cameixa a Albarellos, tramo dende o cruce de San Bartolomeu a Parada de Cameixa.
– Camiño de Cameixa a Figueiro, o que pasa polo campo da festa.
– Estrada entre Ventosa e Ensalde.
– Acceso dende N-541 a Fonte Moreiras e logo a Moreiras.
 
Plan Provincial 2018: 100.000 euros
– Núcleo de Paredes a Distriz, continuando o tramo feito co Plan Marco.
– Tramos dañados no Gabián polo paso dos camións de madeira.
– Estrada de Moldes a Nonás.
-.Acceso dende N541 a Moreiras incluíndo a Praza do Cruceiro.
– Estrada de Godás o Eixán.
– Estrada o seu paso no núcleo da Fenteira.
– Rúa da Cruz e da Laxa en Feás.
– Acceso a Parada de Cameixa dende Vilanova e rúa do Domo e entorno da Capela.
 
En breves anunciaremos outras actuacións na mesma liña.