O Concello de Boborás arraxará mediante a través do Plan Marco da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia as estradas dende o Curro (Feás) a Vecoña, o acceso á Granxa e un camiño de Cameixa, por un importe de 46.034,45 euros dos cales as arcas municipais asumen o ive.

Esta obra é moi necesaria xa que son viais que se atopan en mal estado. A situación do Covid retrasou a tramitación da subvención, pero agora o Concello sacará a licitación da obra que comezará a máis tardar no mes de outubro.

 

Este é un dos proxectos de asfaltados que vai realizar o Concello de Boborás neste ano, anunciando nos próximos días outras das inversión a realizar neste sentido.