A DGT é o organismo que se encarga de emitir o permiso de conducir en España. Para elo, os aspirantes a condutores deben presentarse a un examen teórico e outro práctico para demostrar os seus coñecementos sobre as normas de circulación e habilidades ao volante.

 

Para realizar ditos exames, os aspirantes deben presentar unha solicitude previa e deberán informarse sobre as medidas frente ao COVID-19 para a seguridade de todos. Dita información atoparana no seguinte enlace: https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/


Para obter os coñecementos necesarios para presentarse ao exame, poden prepararse de dúas formas: A través dunha autoescola, onde eles se encargarán de proporcionar o material preciso, ou por libre. Neste caso, podrán consultar os manuais clásicos de circulación e repasar o aprendido con tests gratuitos en formato on-line.