A maioría da poboación residente en España ten recoñecido o dereito a protección da saúde con cargo os fondos públicos, incluíndo as persoas estranxeiras que encontrándose en España non teñan concedida a súa residencia legal. Toda esta poboación está sendo incluída nos diferentes grupos de vacinacion establecidos. Aínda así, hai persoas que residen en Galicia, con outro tipo de coberturas sanitarias: por exportación do dereito dende o seu país de orixe, privados ou calquera outra situación asimilada.

A comisión da Saúde Pública do Consello Interterritorial aprobou a vacinación fronte ó Covid-19 para as persoas estranxeiras residentes en España, no lugar onde se atopen desprazadas, co obxectivo de garantir a protección individual e colectiva para o conxunto da cidadanía, e iso inclúe a nosa poboación emigrante.

As persoas que estén nesa situación poden vir a Concello de Boborás a informarse e tamén se lle tramitará a solicitude para a vacinación.

 

Máis información: 988402008 e preguntar Rosy