Category: concello
Ciclo de Maxia polas parroquias de Boborás

O Concello de Boborás na procura da dinamización social e cultural do municipio pon en marcha para este 2018 un ciclo de “Maxia” por tódalas parroquias, e baixo o título “Unha viaxe fantástica” espectáculo dunha hora de duración e a cargo do mago “Le Grand Martin”.

Con carácter gratuíto, é apto para tódolos públicos.

Este é o calendario de actuacións:

  23/06: Xurenzás- 19.00 h- Area Recreativa
  30/06: O Regueiro-  19.00 h- Entorno Igrexa    
 08/07: Feira de Feás -12.00h – Campo da Festa
  14/07: Xendive -19.00 h  –  Entorno Cruceiro
  21/07: Moreiras- 19.00 h – Campo da Festa de Becoña
  28/07: Laxas- 19.00 h -Campo dafesta
  04/08: Feira de Moldes- 12.00 h- Campo da Feira
  11/08: Albarellos -19.00 h- Capela de Paredes 
 16/08: Pazos de Arenteiro- 19.00 h -Praza da Vila
 25/08: Astureses-19.00 h- Cruceiro Outeiro
  01/09: Cardelle- 19.00 h -Praza da Igrexa
 08/09: Xuvencos- 19.00 h – Local Social Almuzara
 15/09: Brués-19.00 h- Local Social
 22/09: Cameixa- 19.00 h – Praza de Cameixa

 

Para máis información chamar ao teléfono 988402008.

 

Campamento de Verán 2018

Como tódolos anos o Concello de Boborás pon en marcha o seu campamento de verán, que ademais comeza nada máis rematar o cole e acaba o venres anterior ao comezo deste. Trátase dunha pequena axuda á conciliación das familias e para que os nenos e as nenas pasen un verán divertido e cheo de actividades. Tamén sabemos que é importante que os nenos e as nenas descansen, e pasen tempo coas familias, e neste sentido invitamoslas tamén a que aproveiten este periodo vacacional para estar cos pequenos e pequenas da casa.

Os nenos e as nenas que están no cole levarán nestos días a ficha na mochila, mentres que os demáis poderán facer a inscrición no propio Concello.

O campamento é para nenos e nenas empadroados/as, escolarizados/as en Boborás e aqueles/as que pasen as súas vacacións nas casas dos seus familiares neste municipio.

Podedes descargar as fichas de inscrición aquí:

FICHACAMPAMENTO

DEREITOS DE IMAXE (1)

RECOLLIDA (1)

 

 

Para máis información chamar ao teléfono 988402008.

Convocatoria para contratación laboral temporal de un/ unha guía turístico

O Concello de Boborás por acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o día 11/04/2018, aprobou as bases reguladoras para a contratación temporal dun/dunha guía turístico municipal.

A continuación podes consultar as bases:

BASES QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN GUIA TURISTICO

Pulsa aquí para descarga o anexo I

*Actualización 07/05/2018: Publicación lista provisional de admitidos/as e excluídos/as

DECRETO 2018-0198 [RESOLUCION APROBACION LISTA PROVISIONAL GUIA TURISTICA]

*Actualización 14/05/2018: Publicación lista definitiva de admitidos/as e data das probas

DECRETO 2018-0211 [RESOLUCION LISTA DE ADMITIDOS]

* Actualización 22/05/2018: Publicación acta asinada polo tribunal

ACTA ASINADA POLO TRIBUNAL-1

*Actualización 23/05/2018: Publicación decreto praza deserta

DECRETO 2018-0223 [DECLARACION PRAZA DESERTA]

Convocatoria para contratación laboral temporal de 2 operarios de servizos múltiples

O Concello de Boborás por acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión realizada o día 11/04/2018, aprobou as bases reguladoras para a contratación laboral temporal de dous operarios/as de servizos multiples.

Consulta aquí:

BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO DE 2 PEONS DE SERVIZOS MÚLTIPLES

Pincha aquí para descargar o anexo I

 *Actualización 07/05/2018: Publicación provisional de lista de admitidos/as e excluídos/as para o proceso selectivo.

Consulta aquí:

DECRETO 2018-0199 [RESOLUCION APROBACION LISTA PROVISIONAL]

*Actualización 14/05/2018:Publicación defintiva da lista de admitidos/as para o proceso selectivo e data das probas.

Consulta aquí:

DECRETO 2018-0210 [RESOLUCION LISTA DE ADMITIDOS]

 • Actualización 23/05/2018: Publicación acta do Tribunal

Consulta aquí:

ACTA ASINADA POLO TRIBUNAL

 

Luis Axeitos e Xosé Benito Reza, gañadores do Antón Losada Diéguez 2017

ACTA DO FALLO DO XXXIII EDICIÓN DO PREMIO ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ

 

Na casa do Concello de Boborás, sendo as once horas e once minutos do día vinteoito de abril de 2018, reúnese segundo o previsto nas Bases o Xurado para fallalo PREMIO ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ na súa XXXIII EDICIÓN, composto polos seguintes membros.

 

PRESIDENTA:

– Dona Ana Patricia Torres Madureira, concelleira de Cultura de Boborás

VOGAIS:

– D. Diego Fernández Nogueira, concelleiro de Cultura do Concello do Carballiño

– D.  Manuel Doval Soto, deputado de Cultura da Deputación de Ourense

– Dona María Xesús Pato Díaz, representante da Real Academia Galega

– D. Francisco Calo Lourido, representante do Museo do Pobo Galego

– D. Pegerto Fernández Saavedra, representante do Concello da Cultura Galega

– Dona María Teresa López Fernández, representante da Universidade da Coruña

– D. Xosé Manuel Salgado Rodríguez, representante da Universidade de Santiago de Compostela

 

SECRETARIO:

 • Jorge Moreno Martín-Caloto, secretario do Concello de Boborás.

NON ASISTE:

 • Xosé Henrique Costas González, represente da Universidade de Vigo.

 

 

Despois do saúdo aos membros do xurado por parte da Concelleira de Cultura do Concello de Boborás, presidenta do xurado, declarase aberta a sesión.

Seguidamente procedese polo xurado a deliberar sobre as obras presentadas e admitidas segundos as bases, separando as de Creación Literaria e as de Investigación e Ensaio.

INVESTIGACIÓN E ENSAIO

Polos membros do xurado analízanse unha e cada unha das obras que se incluíron no campo de investigación e ensaio.

O xurado, despois dun intenso debate dada a calidade das obras presentadas decidiu por maioría conceder o premio a seguinte obra:

“MANUEL ANTONIO. UNHA VIDA DE REBELDÍA”

AUTOR: XOSÉ LUIS AXEITOS

EDITORIAL: XERAIS

 

Xustificación:

“Unha achega moi ben definida: á vida do poeta rianxeiro, analizada por un investigador de grande altura que leva moitos anos dedicado a desvelar o misterio do autor recoñecido dende sempre, pero non sempre ben coñecido. Con este libro o profesor Axeitos culmina o seu proxecto de presentarnos a Manuel Antonio, o poeta vangardista e o cidadán liberado de convencionalismo, tal cal foi, sempre á procura da liberdade.

É o ramo a edición completa da obra de Manuel Antonio. Un traballo filolóxico monumental. Extraordinario traballo de investigación nos diversos campos e no que prima o selo contrastado sobre calquera especulación.

Achega unha extraordinaria información sobre o autor, familia, contexto, formación, escola de náutica e navegación, participación política e literaria, enfermidade…

Unha visión significativa e nova sobre Manuel Antonio.”

 

 

 

 

CREACIÓN LITERARIA

Polos membros do xurado analízanse unha e cada unha das obras que se incluíron no campo de Creación Literaria.

O xurado, despois dun intenso debate dada a calidade das obras presentadas decidiu por maioría conceder o premio a seguinte obra:

 

“TERRADENTRO”

Autor: Xosé Benito Reza

Editorial: Xerais

Xustificación:

“Esta obra, escrita nun galego de grande riqueza, e cunha firme raíz, ou variante lingüística ourensá, achéganos a un mundo a piques de desaparecer, con personaxes moi ben trabados e construídos, especialmente o avogado da vila, un arquetipo de Galicia interior que, por diversas circunstancias,  vai ter que se enfrontar a tres misteriosos asuntos: A morte violenta dun vedraio fidalgo na súa casa, a busca da fronteira dos tesouros do que falan as lendas, tesouros soterrados dos mouros e unha inesperada aparición que conmociona a vila: a cadela do alcalde un bo día aparece pintada de verde.

A perda do equilibrio e da perfecta simbiose do pasado, xunto coa recreación e a evocación da paisaxe determinan un ritmo áxil e atractivo. En definitiva, Terradentro recolle o mellor da narrativa galega do pasado, en concreto a descrición dos lugares e dos accidentes xeográficos, introducindo novidosos elementos de avangarda que fan da novela o retrato literaturizado da realidade da Galicia interior.”

Non habendo máis asuntos dos que tratar, levantase a sesión da orde da presidencia sendo as doce horas e cincuenta e cinco minutos do expresado día do que o secretario certifica.

 

A entrega do premio será o vindeiro 9 de xuño, en Moldes.

Convocado o III Concurso fotográfico “Boborás, arte e Natureza” para 2018

O Concello de Boborás organiza xunto coa colaboración da Asociación Fotográfica “O Potiños”, o seu terceiro concurso fotográfico baixo o título “Boborás, arte e natureza”, sendo esta a terceira edición e cunha moi boa participación na primeira  e na segunda convocatoria.

Cuns premios de 300, 200 e 100 euros para os tres gañadores, trátase dunha actividade máis para dar a coñecer o noso concello, de grande interese tanto natural como patrimonial, aos participantes do concurso como para quen posteriormente desfruten das fotos finais nas exposicións que despois da finalización do mesmo se poñan en marcha ademais da súa publicación en diversos traballos de difusión cultural e turística nas que traballa o Concello de Boborás.

Ademais tamén haberá tres accésit de recoñecemento para as seguintes tres mellores fotos que elixa o xurado.

 

A continuación podes ver as BASES:

1-Obxectivo e participantes

Poderán participar todas as persoas, profesionais ou afeccionados á fotografía que o desexen, sen límite de idade.

2-Tema

Cada participante no concurso poderá remitir ata un total de tres fotografías en formato papel e as mesmas fotografías en formato dixital nun dvd ou cd adicional, tendo en conta que a temática do concurso está relacionada con todo o territorio do Concello de Boborás.

-O tema fotográfico concrétase no lema “BOBORÁS, ARTE E NATUREZA” e ten como finalidade resaltar os valores naturais, paisaxísticos, artísticos, culturais, sociais, populares, deportivos, celebracións, festas, etc… en definitiva, toda temática positiva relacionada co Concello de Boborás.

3-Modalidade e presentación

As fotografías deberán presentarse en formato papel e tamaño mínimo de 20×30 cm, e máximo de 50×60, sen marcos nin soportes, nin marcas de auga adicionais. Igualmente acompañaranse en un cd ou dvd as mesmas fotos en soporte dixital e formato jpg ou jpeg, sen comprimir e cos mesmos títulos que leven en soporte gráfico e 300 ppp de resolución.

Todas as fotografías en papel deben levar un título ou referencia por detrás, como única anotación e cos mesmos títulos serán presentadas en cd ou dvd. En sobre aparte, en un folio deberán figurar a relación das fotos, así como os datos do autor con nome, apelidos, número do dni e enderezo, teléfono de contacto ou e-mail.

Non se aceptarán excesos nos tamaños prefixados, nin retoques artísticos adicionais nas imaxes, máis aló do brillo e o contraste, así como tampouco fotomontaxes, nin marcas de auga, ou calquera outra indicación que poida desvelar a titularidade ou autoría da obra.

4-Lugar e prazo de presentación

As fotografías en papel e soporte dixital irán en un sobre ou bolsa-cartón e xunto cos datos persoais, envialos ou presentalos no seguinte enderezo:

Concello de Boborás – Rúa Cristóbal Colón, s.n. – C.P. 32514 – Boborás (Ourense) -.

O prazo de recepción dos sobres estará aberto ata o día 31 de maio do 2018. Nos envíos postais será referencia a data do cuño postal.

5-O xurado e os premios

O Xurado do concurso estará integrado por número impar de membros, mínimo tres e máximo cinco persoas, con representación do Concello, dos artistas locais e máis do ámbito da Asociación Fotográfica “O Potiños” de O Carballiño, como entidade colaboradora. Fará da secretario o propio do Concello de Boborás.

a)-Establécense tres premios para as tres mellores fotos seleccionadas, con contías de 300,- €, 200,- € e 100,-€ respectivamente, non podendo ser acumulables os premios nunha mesma persoa. O acto de entrega que será o domingo 1 de xullo de 2018, ás 11.30 horas na Aldea Rural de Pazos de Arenteiro.

b)-O Xurado poderá elixir ata un máximo de tres accésits entre as fotos restantes, sendo estas sen premio metálico pero coa citada mención ó accésit e cun recoñecemento en papel.

c)-O fallo do Xurado é inapelable e poderá declarar deserto algún premio si así o xustificase.

O Xurado dará a coñecer a súa decisión en un prazo de quince días a partir da data tope de entrega dos traballos presentados, ou sexa o 15 de xuño de 2018, séndolles comunicados os premios ós gañadores. As fotografías poderán verse nas páxinas web do Concello de Boborás.

Todos/as os concursantes declaran que as fotos que presentan son orixinais e non foron presentadas a outros concursos, así como non publicadas con anterioridade ó fallo deste xurado en ningún medio, sexa gráfico ou dixital, asemade garantirán que as fotos son propiedade de quen as presenta e ceden os dereitos de reprodución das fotografías para a súa publicación na web ou publicación gráfica a editar ó respecto, poñendo como único requisito citar o nome do autor. As fotos presentadas ó concurso servirán de base para unha exposición itinerante.

A participación no concurso implica a aceptación total destas bases e máis do fallo inapelable do Xurado, sendo facultade exclusiva do mesmo calquera interpretación ó respecto.

6- Exposición de fotografías e devolución de orixinais.

A organización deste concurso fotográfico “Boborás, Arte e Natureza”, realizará unha exposición con un máximo de 20 fotografías das presentadas a concurso, que se poderá visitar en diversas datas e lugares, segundo calendario elaborado ó respecto por a organización para o ano 2018, inicialmente no Concello de Boborás e con posterioridade incorporarase á programación da A.F. “O Potiños”, tanto a nivel nacional como do estranxeiro e segundo o calendario oportuno, finalizado o cal, as fotos non premiadas, poderán ser recollidas nas dependencias do Concello de Boborás, previa acreditación oportuna.

Bando informativo sobre limpeza de fincas

O Concello de Boborás fará chegar a todos os domicilios deste municipio o seguinte bando informativo:

 

DONA ROSA GONZALEZ DOPORTO, ALCALDESA EN FUNCIÓNS DO CONCELLO DE BOBORÁS

 

Pola presente FAGO SABER:

 

Que os propietarios, arrendatarios ou usufructuarios de parcelas que se atopen dentro dos núcleos de poboación ou próximas a calquera vivenda, TEÑEN A OBRIGA DE MANTELAS LIMPAS de herbas, rastroxos, maleza, lixo, etc..para evitar deste xeito o risco de incendios forestais.

 

Nun perímetro de 50 metros, arredor dos núcleos de poboación, ou de calquera vivenda illada, deberase manter o terreo perfectamente limpo libre de vexetación seca e coa masa árborea aclarada, tal como establece o artigo 21 da Lei 3/2007 de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia.

 

Estos traballos deberán estar executados, antes de que remate o día 31 de maio de cada ano.

 

Nesta franxa de térreo non permite a existencia das seguintes espécies arbóreas:

-Pino galego, pino do país, pino silvestre, pino de Monterrei, pino de Oregón, mimosa, acácia negra, eucalipto, brecina, carqueixa, retama, brezo retama, toxos, silvas e fentos.

 

Os titulares de fincas que non se atopen limpas, serán RESPONSABLES TANTO CIVIL COMO PENALMENTE, POLOS POSIBLES DANOS QUE SE POIDAN OCASIONAR tanto a persoas ou bens, como consecuencia de incendios forestais nos que a súa orixe sexa a falta de coidado debido das parcelas, sen prexuízo das sancións que se poidan impoñer de conformidade coa lexislación vixente.

O que se pon en xeral coñecemento para os efectos oportunos.

 

Abril do 2018.

 

 

 

 

SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA EN GALICIA DAS PERSONAS GALEGAS RETORNADAS E DOS SEUS DESCENDENTES PARA O ANO 2018

O Concello de Boborás informa sobre as SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA EN GALICIA DAS PERSONAS GALEGAS RETORNADAS E DOS SEUS DESCENDENTES PARA O ANO 2018 (Resolución do 21 marzo de 2018 da Secretaría Xeral da Emigración).

 

Obxecto:

Subvencionar os gastos que supón establecerse como persoa traballadora autónoma ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado. Nesta resolución recóllense as bases que regularán o procedemento de concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade aurónoma galega.

 

Persoas beneficiarias:

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas, que residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:

 1. Persoas galegas nacidas en Galicia.
 2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os descendentes das persoas galegas nacidas e nacidas en Galicia ata o segundo grao de consanguinidade incluído.
 3. As persoas beneficiarias das Bolsas Excelencia Mocidade Exterior convocadas pola Secretaría Xeral de Emigración.

 

Requisitos:

 • Requisitos comúns (todas as persoas solicitantes deberán cumprir os seguintes requisitos na data de presentación da solicitude):
  • Acreditar a condición de persoa beneficiaria recollida no apartado anterior.
  • Estar en posesión da nacionalidade española antes do retorno a España.
  • Non ter transcorrido máis de 2 anos entre a data do seu retorno a España e a data de presentación da solicitude de axuda.
  • Residir e exercer a súa actividade laboral ou profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Non ter sido beneficiario desta axuda para a mesma actividade en anteriores convocatorias.
  • Non incorrer en ningunha das circunstancias e prohibicións para obter a condición de persoa beneficiaria de subvencións enumeradas la Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Requisitos específicos:

 1. Requisitos para persoas traballadoras autónomas ou por conta propia :
 2. Ser titular dun negocio ou explotación ou formar parte dunha sociedade civil ou comunidade de bens. Neste caso, a entidade deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de subvención.
 3. Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade do Colexio profesional que corresponda dentro dos 2 anos anteriores de retorno a España, e en todo caso antes da presentación da solicitude.
 4. Requisitos para persoas socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado:
 5. As entidades deberán estar legalmente constituídas e inscritas no Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais de Galicia ou no Rexistro de Cooperativas de Galicia.
 6. Afiliación da entidade na Seguridade Social e de cada unha das súas persoas traballadoras no período de 2 anos anteriores de retorno a España.
 7. Quedan excluídas as persoas socias de sociedades mercantís e os autónomos colaboradores.

Serán gastos subvencionables, entre outros, os gastos de establecemento relacionados coa actividade tales como gastos de notaría e rexistro, cursos técnicos específicos, subscricións, cotas y participación, cotas de participación en asociacións empresariais e profesionais (legais, asesoría, xestoría, consultoría, enxeñería, arquitectura…), servizo de prevención alleo do local e de seguridade, tributos, licenzas administrativas, gastos derivados deseño, subministración de servizos imputables ó desenvolvemento da actividade (calefacción, auga, gas…) xerados no período desde os 3 meses anteriores á alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade do colexio profesional que corresponda ata ó 31 de outubro de 2018 (prazo de xustificación). Quedan excluídos de gastos subvencionables os impuestos indirectos cando sexan suceptibles de reucuperación ou compensación e os impuestos persoais sobre a renda.

En ningún caso son gastos subvencionables a fianza do alugamento, os avais bancarios, as cotas da Seguridade Social ou da mutualidade correspondente, os gastos de  combustible de vehículos de motor e gastos de representación.

 

Contía máxima da subvención:

O importe da subvención concedida será o 80% dos gastos subvencionables estimados no orzamento presentado que correspondan á persoa solicitante en función da súa porcentaxe de participación, de ser o caso:

 • ata a contía máxima de 5.000€ para o caso de persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.
 • 7.000€ para o caso de persoas socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.

O importe da subvención anterior incrementarase no caso de concorrer as seguintes situacións e nos seguintes importes:

 1. Cando a persoa solicitante teña 39 anos ou menos: 1.000€.
 2. Cando a persoa solicitante sexa muller: 1.000€.
 3. No caso de que o Centro de Traballo ou domicilio estea situado nun Concello Rural: 1.000€.

A obtención desta axuda é compatible con outras para o mesmo fin, sen que en ningún caso o importe poida ser de tal contía que supere o custo da actividade, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos.

 

Forma e lugar de presentación das solicitudes:

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario electrónico normalizado que figura como anexo I desta resolución na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos  na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

 

Prazo de presentación das solicitudes:

Dende o 6 de abril ó 28 de setembro de 2018.

 

Documentación xeral a presentar coa solicitude:

 1. Documentos xustificativos do nacemento en Galicia da persoa solicitante, e ademais no caso de alegar algunha relación de parentesco coa persona nacida en Galicia , documentación que acredite o vínculo con esta.
 2. Certificado de emigrante retornado, expedido polas Delegacións ou Subdelegacións do Goberno, baixa consular ou calquera outra documentación que acredite fidedignamente a residencia no exterior e a data de retorno a España.
 3. Alta no réxime da Seguridade Social ou alta na mutualidade do colexio profesional que corresponda ou, no caso das sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado, afiliación da entidade e de cada unha das persoas traballadoras, na cal se recolla o réxime da Seguridade Social e a data na que tivo lugar a alta.
 4. Alta no censo de obrigados tributarios.
 5. Memoria explicativa do proxecto empresarial, asinada pola persoa solicitante.
 6. Orzamento detallado dos gastos estimados que sexan subvencionables.

 

Para máis información; no concello ou no 988402008. Preguntar por Rocío.

 

 

Praza de Xuíz/a de Paz en Boborás

ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR NO CONCELLO DE BOBORAS (Anuncio publicado o 22 marzo de 2018 no BOP).

Requisitos para ser Xuíz/a de Paz:

 • Ser español
 • Maior de 18 años.
 • Non ter a idade de xubilación prevista en el articulo 386 LOPJ.
 • No estar incurso en causa de incapacidade como:
 • Impedimentos físicos o psíquicos para el exercicio da función xudicial.
 • Haber sido obxecto de condena por delito doloso, mentres no se obteña a  rehabilitación.
 • Haber sido obxecto de procesamento o inculpación por delito doloso en tanto no se obteña la absolución o se dicte auto de sobresemento.
 • Non atoparse en el pleno exercicio dos dereitos civís.

 

O cargo de Xuíz de Paz é incompatible:

1.º Co exercicio de calquera outra xurisdición allea a do Poder Xudicial.

2.º Con calquera cargo de elección popular o designación política do Estado, Comunidades Autónomas, Provincias e demais entidades locais e organismos dependentes de calquera deles.

3.º Cos empregos ou cargos dotados ou retribuídos pola Administración do Estado, as Cortes Xerais, a Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios e calquera entidades, organismo ou empresas dependentes de uns ou outras.

4.º Con  empregos de todas clases nos Tribunais e Xulgados de calquera orde xurisdicional.

5.º Con todo emprego, cargo o profesión retribuída, salvo la docencia o investigación xurídica, así como la produción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicacións derivadas de aquela, de conformidade co  disposto en la lexislación sobre incompatibilidades do persoal ó servicio das Administracións  Públicas.

6.º Co exercicio de la Avogacía y de la Procuradoría.

7.º Con todo tipo de asesoramento xurídico, sexa ou non retribuído.

 

Presentación da documentación necesaria e prazo:

– Instancia dirixida á Alcaldía.

 – Copia compulsada do DNI.

 – Declaración de non estar incurso nas causas de incapacidade previstas no artigo 303 da LOPX, así como nas incompatibilidades sinaladas no artigo 389 da citada lei.

 – Xustificación de méritos que poida alegar.

 

Prazo de presentación:

– Data límite o 16 de abril, 15 días hábiles dende a publicación do anuncio do BOP o 22 de marzo.

 

Máis info: no 988402008 ou no concello preguntando por Carmen.

Axudas a apicultura da Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia a través da  ORDE do 9 de marzo de 2018, establece un réxime de axudas a APICULTURA.

Obxecto:

En réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade das axudas contías e límites:

Aquelas actividades ou investimentos encamiñados a:

 1. Liña A. Prestar información e asistencia técnica a apicultura. A esta liña solo poderá optar as agrupacións de apicultura.
 2. Contratación de técnicos e especialistas en apicultura para a información e asistencia técnica ós apicultores apícola, loita contra agresores da colmea, así como asesoramento global na produción. ( Poderá subvencionarse a contratación dun máximo de 2 técnicos por asociación, sendo necesariamente o primeiro deles un licenciado en veterinaria. A axuda para a contratación de técnico veterinario poderá ser de ata o 90% do seu custo, cunha limitación de 27.000€, e non poderá ser superior ó valor de 1€ por colmea rexistrada na correspondente agrupación. A axuda para a contratación de 2 técnicos titulados poderá ser de ata o 70% do seu custo, cunha limitación de 21.000€, e non poderá ser superior ó valor de 0,5€ por colmea rexistrada na correspondente agrupación. En todo caso, o importe máximo da axuda nesta liña non superará os 48.000€).
 3. Organización e celebración de cursos e xornadas de formación apicultores formación continuada dos técnicos e especialistas.(Poderá subvencionarse ata o 90% do seu custo).
 4. Sistemas de divulgación técnica, a través de folletos, catálogos e outras publicacións, así coma de soportes audiovisuais e informáticos. ( Poderá subvencionarse ata o 90% do seu custo).
 5. Liña B. Loita contra as agresións e enfermidades da colmea, en particular contra a varroase.
 6. Adquisición de tratamentos quimioterápeuticos e/ ou tratamentos compatibles coa apicultura ecolóxica e contra a varroase. (Poderá subvencionarse ata o 80% do seu custo, cun máximo de 4€ por colmea, e co límite de 18.000€ para o caso de persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas).
 7. Sobrealimentación das colmeas. (Poderá subvencionarse ata o 50% do seu custo co límite de 2€ por colmea. Unicamente poderán optar os apicultores beneficiarios da axuda establecida na liña B.1anterior).
 8. Renovación e purificación da cera. ( Poderá subvencionarse ata o 50% do seu custo co límite de 6€ por colmea unicamente poderán optar a esta liña os apicultores beneficiarios da axuda establecida na liña B.1.
 9. Liña C. Racionalización da transhumancia.
 10. Adquisición, conservación e mellora dos medios de transporte. Material para o manexo das colmeas: guindastres, mallas de cobertura, cambio del colmeas para obter meles mono florais, sistemas móbiles de extracción de mel e outros útiles e equipamento necesario para facilitar a transhumancia, con excepción de vehículos de transporte, combustible, produtos para a alimentación das abellas e cera. Poderá subvencionar ata o 70% do seu custo.
 11. Sistemas de protección ou vixilancia antirroubo ou de xeolocalización  integrados nos cadros das colmeas. Poderá subvencionarse ata o 70% do seu custo.
 12. Mellora e acondicionamento de asentamentos, camiños, sendas. Serán subvencionables soportes para illar as colmeas, traballos e utensilios de roza, peches portátiles para a protección dos asentamentos fronte a depredadores e aqueles outros que a xuízo do órgano xestor sexan compatibles con esta liña. Non será subvencionable a realización de traballos con maquinaria pesada para o movemento de terras. Poderá subvencionarse ata o 70% do seu custo.
 13. Cota de subscrición de seguros de responsabilidade civil das colmeas sempre que as pólizas non cubran as garantías xa incluídas no sistema de seguros agrarios combinados. A esta liña poderán acollerse tamén os apicultores con colmeas estantes. Poderá subvencionarse ata o 50% do seu custo cun límite de 0,5 € por colmea asegurada.
 14. Liña E. Medidas de apoio a repoboación dos efectivos apícolas españois.
 15. Cría de raíñas de razas autóctonas para a reposición de baixas, sempre que cubran as necesidades financeiras para atender as solicitudes da medida anterior.
 16. Investimento para a cría de raíñas (núcleos de fecundación, incubadoras, material para inseminación artificial de raíñas). (Para os 2 casos poderá subvencionarse ata o 50% do custo de actuación, cun límite máximo de 5€ por colmea).

 

 

 

Beneficiarios e requisitos:

 1. Poderán optar ás axudas previstas:
 2. Aquelas persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas incluídas aquelas de titularidade compartida mencionadas na Lei 35/2011, do 4 de outubro, sobre a titularidade compartida das explotacións agrarias.
 3. Cooperativas apícolas, organizacións representativas e asociacións de apicultores con personalidade xurídica propia, integradas por apicultores que cumpran os requisitos da letra a.
 4. Requisitos:
 5. Estar inscrito no Rexistro Oficial Apícola da Comunidade Autónoma de Galicia con anterioridade ó primeiro de xaneiro do ano 2018, fóra daqueles titulares que adquirisen a dita titularidade ante o falecemento, xubilación ou incapacidade laboral do titular sempre que o novo titular adquira a titularidade do anterior e fose parente ata o 4º grao, exceptúanse os casos de forza maior.
 6. Realizar polo menos un tratamento ó ano fronte á varroase, de acordo co que se establece no programa nacional de loita e control das enfermidades das abellas do mel.
 7. Dispoñer dun seguro de responsabilidade civil.
 8. Cumprir as previsións contidas no Real Decreto 209/2002, do 22 de febreiro, polo que se establecen as normas de ordenación das explotacións apícolas.
 9. Ser titulares dunha explotación con máis de 50 colmeas, se solicitan axuda para realizar a transhumancia.
 10. Ter efectuada a declaración censual anual obrigatoria referida o 31 de decembro de 2017.As alvarizas abandonadas e as colmeas mortas non darán dereito o cobramento de axudas do seu titular .
 11. Un mesmo apicultor só poderá ser beneficiario de axuda por unha mesma actuación de forma única para cada unha das súas colmeas, ben a título individual, ben como integrante dunha cooperativa ou asociación ou agrupación de produtores.
 12. Documentación complementaria necesaria:
 13. As persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas, integradas ou non nunha asociación ou organización de apicultores, presentarán solicitudes individuais e achegarán á solicitude a seguinte documentación:
 14. No caso de representación, exixirase autorización para facer a solicitude.
 15. Fotocopia ou copia dixitalizada das seguintes follas do libro rexistro de explotación apícola, en función do formato de libro de que dispoña o apicultor (caderno de explotación apícola e de transhumancia), onde figure a documentación referente o número de colmeas, tipo e clase de explotación.
 16. Validación anual favorable ou autorización por parte dos servizos veterinarios oficiais do ano 2017. No caso de que na  citada folla non figure o código REGA do titular , entón deberá achegarse tamén a fotocopia ou copia dixitalizada da folla onde aparece reflectido o dito código.
 17. Nas axudas da liña de loita contra as agresións e enfermidades da colmea, declaración de responsable do veterinario de compromiso previo de execución e posterior xustificación do programa.
 18. Programa da actuación que pretende desenvolver: memoria onde figuren os datos do apicultor, número de colmeas, descrición dos investimentos e finalidade deles, incluíndo orzamentos ou facturas pro forma dos investimentos, desagregados para cada unha das liñas para as cales se solicita axuda.
 19. Dispoñibilidade dos terreos nos cales pretenda facer os asentamentos das alvarizas, así como permisos ou licenzas das obras que pretenda realizar para a colocación das colmeas e/ou de adecuación ou mellora dos accesos, de ser o caso.
 20. Memoria explicativa da realización da transhumancia (resumo e esquema da situación de orixe das colmeas e do destino onde se pretende realizar para a transhumancia e datas probables do movemento), de ser o caso.
 21. Xustificación da exclusividade dos equipamentos para a actividade transhumante, se é o caso.
 22. Xustificación de ter subscrito un seguro de responsabilidade civil mediante a fotocopia dixitalizada da póliza do seguro en vigor onde se especifique o nome do titular, o código REGA da explotación e o número de colmeas aseguradas e o xustificante bancario do seu pagamento.
 23. Documentación que acredite, de ser o caso, o cumprimento dos criterio sinalados para zona desfavorecida, explotación agricultura ecolóxica ou unha cooperativa agrícola:
 • Certificación de Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Mel de Galicia que acredite que o solicitante pertence a ela na data do 1 de xaneiro do ano de presentación da solicitude.
 • Certificación do Consello Regulador de Agricultura ecolóxica de Galicia que acredite que o solicitante pertence a el na data do 1 de xaneiro do ano de presentación da solicitude.
 • Certificación da cooperativa apícola que acredite que o solicitante é socio dela na data do 1 de xaneiro da presentación da solicitude.

 

 

Prazo e forma de presentación da solicitude:

 • O prazo de presentación das solicitudes será de 1 mes (dende o 24 de marzo o 24 de abril de 2018).
 • As solicitudes presentáranse preferiblemente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

 

 

Para máis información chamar ao teléfono 988402008 e preguntar por Rocío.

 

 

 

 

 

 

Competencias Claves

O Concello de Boborás informa da nova convocatoria para a obtención das Comptencias Clave, preciso para poder acceder a certos curso como o de Atención Sociosanitaria.

 

 • OBXECTO:

Son probas de avaliación en competencia clave para ó acceso as accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de niveis 2 e 3 de cualificación profesional da formación profesional para o emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

 • COMPETENCIAS CLAVE QUE SE CONVOCAN:

Convócanse probas nos dous niveis de cualificación profesional 2 e 3 e nas seguintes competencias claves:

 1. Comunicación en lingua galega.
 2. Comunicación en lingua castelá.
 3. Comunicación en lingua estranxeira (inglés).
 4. Competencia matemática.

 

Prazo de presentación das solicitudes:  Desde o 27 de febreiro ata o 23 de marzo de 2018.

 

LUGAR E HORARIOS DAS PROBAS DE AVALIACIÓN:

 

Para máis información pódese consultar a resolución do 16 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral DOG Nº40 páxinas 11659 e seguintes ou pedir información na casa do Concello ou achegarche ao Concello de Boborás ou chamar ao teléfono 988402008 preguntando por Rocío.

Aberto o prazo para inscribirse na Agrupación de Protección Civil de Boborás

O Pleno do Concello de Boborás aprobou por unanimidade  iniciar o expediente de creación dunha Agrupación de Protección Civil local, un servizo voluntario e moi preciso para mellorar a seguridade da veciñanza en diferentes ámbitos.

As persoas interesadas poden anotarse cubrindo a ficha que se lle falicitará nas oficinas do Concello.

 

Para máis información pódese chamar ao concello; 988402008.

O Concello de Boborás aproba un orzamento de case millón e medio de euros

O Concello de Boborás celebrou hoxe un pleno extraordinario no que se aprobaron os orzamentos para o 2018, a adhesión como Concello Doing Bussines Galicia, o Plan Normativo Anual e a creación dunha Agrupación de Protección Civil.

O orzamento foi aprobado soamente cos votos a favor do grupo de goberno, durante a súa defensa a portavoz popular; Patricia Torres explicou que “presentamos e defendemos uns orzamentos axustados e realistas. Aprobados con superávit para que xa de por si cumpran coa regra de gasto. A previsión de ingresos é de 1.497.454,19 euros e a de gastos 1.455.191,77 euros.”

Así mesmo recalcou que son “uns orzamentos que segundo o informe de intervención cumpren estabilidade orzamentaria, regra de gasto e co limite de endebedamento que se establece para as institucións locais, no que imos máis que sobrados ao ter débeda 0”, apuntou Torres.

Neste sentido explicou Patricia Torres que “aumentamos as inversións, que ascenden a un total 231.645,83 euros, o ano pasado eran de 194.496 euros,  sen incluír todas as subvencións que están en trámite e que melloraran as infraestruturas existentes e faranse outras novas. Con estes orzamentos mantemos todos os servizos prestados ata o de agora, servizos de vital importancia para a nosa veciñanza.”

En canto os ingresos a portavoz do grupo de goberno indicou que “ os ingresos cos que contamos son principalmente os procedentes do Imposto de Bens e Inmobles, con 282.000 euros, o Importo de Vehículos de Tracción Mecánica con 109.000 euros, o Imposto de Actividades Económicas con 85.000 euros, saneamento e abastecemento 150.000 euros, recollida de lixo 99.000 euros, Imposto sobre o Aproveitamento do voo: 12.000 euros e as transferencias da Administración do Estado con 416.854 euros e da Comunidade Autónoma con 225.000 euros. A maiores de subvencións que xa ingresan todos los anos como o Plan Provincial, subvención de empregabilidade, mocidade, subvencións da xunta e da deputación para o PAI.”

O grupo de goberno considera que a aprobación deste documento é moi importante para seguir traballando e mellorando o Concello de Boborás, e a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas.

Así mesmo durante a sesión plenaria, tamén se aprobou por unanimidade o Plan Anual Normativo no que se inclúen todas as areas e ordenanzas que van ser modificadas ao longo do ano 2018. Neste punto, o grupo de Goberno desvelou que están a traballar para facer unha nova baixa no tipo impositivo nos recibos dos Impostos de Bens e Inmobles, que nestes momentos se sitúa no 0,47.

Na mesma liña ía o punto da orde do día na que o Concello incoaba o expediente de adhesión a plataforma da Xunta de Galicia, “Concello Doing Bussines” coa que implicaba tamén a modificación das ordenanzas do ICIO, IAE e IBI para a empresas de nova creación ou ampliación das existentes, sempre que supoñan aumento do emprego, que suporían bonificacións nos mesmos do 95% da mesma cando se creen máis de 20 postos de traballo, do 75% cando sexan entre 10 e 20 postos de emprego e o 50 % cando sexan menos de 10. O Concello que nestes momentos non ten area empresarial, tamén se adhire para poder desfrutar dos beneficios que a Xunta a hora de tramitar subvencións lle concede as concellos adheridos.

Finalmente, o Concello por unanimidade aprobou iniciar o expediente de creación dunha Agrupación de Protección Civil no Concello de Boborás, un servizo voluntario e moi preciso para mellorar a seguridade da veciñanza en diferentes ámbitos. Neste sentido o Concello ten xa varias persoas interesadas en formar parte desta entidade.

Información pública Concello Emprendedor

O Concello de Boborás ten interese en convertirse en Concello emprendedor no que se exisen que se aproben unha serie de bonificacións para favorecer a instalación de novas empresas no Concello, e pola que  se propón unha bonificación no  Imposto de Bens Inmobles, no ICIO  e no IAE.

Por todo isto, sometese a información pública dita información aos efectos oportunos.

 

CONSULTA E DESCARGA AQUÍ O EDICTO EDICTO PUBLICACION INFORMACION PUBLICA