BANDO INFORMATIVO

 

ANA PATRICIA TORRES MADUREIRA, ALCALDESA DO CONCELLO DE BOBORÁS

 

Con motivo da situación actual de contención reforzada contra a transmisión do coronavirus (COVID-19) e seguindo as recomendacións establecidas pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia para evitar os contaxios; Concello de Boborás cancela ata novo aviso todas as actividades culturais e deportivas dependentes do ente público.

Asimesmo, o Punto de Atención á Infancia (gardería) e o servizo de conciliación familiar, “Boborás Concilia” suspéndese dende o luns 16 de marzo, durante o mesmos período que os centros educativos de Galicia, como CEIP de Boborás.

Primarase a atención telefónica ou telématica ao público no Concello na medida do posible. O teléfono de contacto é o 988402008, o correo electrónico é administracion@boboras.gal e a sede electrónica https://boboras.sedelectronica.es.

No Concello colocáronse dispensadores de solución hidroalcohólica para que a xente poida úsalo e limpar as mans.

Se algunha persoa precisa información sobre o coronavirus pode facelo chamando o teléfono gratuíto 900 400 116. Os principais síntomas son febre, tose e sensación de falta de aire.

As medidas de protección básica recomendadas pola OMS:

  • Lavar as mans con frecuencia
  • Cubrir a boca e o nariz co cóbado o un pano desbotable ao tusir ou esbirrar.
  • Evitar tocarse os ollos, o nariz e a boca.
  • Evitar espazos con moita xente.

Todas estas medidas son de carácter preventivo, pregando a calma e o sentido común da veciñanza.