O Concello de Boborás remitiu a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a proposta da modificación da delimitación de núcleo de Almuzara que terá que estar en exposición pública ata o 12 de xuño de 2019, para que logo a administración autonómica emita o informe medioambiental favorable e se poida seguir coa tramitación do mesmo.

Para máis info: Aqui